Tuyển dụng

04/04/2019

Hiện tại, 3A đang tìm kiếm những ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Designer. Nếu bạn là người yêu thích sáng tạo, muốn có cơ hội để thể hiện những kỹ năng thiết kế đồ họa thì hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này!

14/03/2019

Hiện tại, 3A đang tìm kiếm những ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Content Marketing. Nếu bạn là người quan tâm tới lĩnh vực Marketing, Promotional Gifts, Brand và có đam mê với kinh doanh, mong muốn có thật nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thì hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này!

31/01/2019

Hiện tại, 3A đang tìm kiếm những ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Nhân viên kinh doanh. Nếu bạn là người quan tâm tới lĩnh vực Marketing, Promotional Gifts, Brand và có đam mê với kinh doanh, mong muốn có thật nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thì hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này!

23/11/2018

Hiện tại, 3A đang tìm kiếm những ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Telesales. Nếu bạn là người quan tâm tới lĩnh vực Marketing, Promotional Gifts, Brand và có đam mê với kinh doanh, mong muốn có thật nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thì hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này!

24/09/2018

Hiện tại, 3A đang tìm kiếm những ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Digital Markeitng. Nếu bạn là người quan tâm tới lĩnh vực Marketing, Promotional Gifts, Brand và có đam mê với kinh doanh, mong muốn có thật nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thì hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này!

17/04/2018

Hiện tại, 3A đang tìm kiếm những ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Nhân viên kinh doanh. Nếu bạn là người quan tâm tới lĩnh vực Marketing, Promotional Gifts, Brand và có đam mê với kinh doanh, mong muốn có thật nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thì hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này!