Adapter Travel tích hợp 4 loại chân cắm đa năng

Adapter Travel tích hợp 4 loại chân cắm đa năng

Mã sản phẩm: 

AD003

Số lượng tối thiểu: 100 sản phẩm

Thời gian sản xuất: Màu đen: 24-72h. Màu còn lại: 15-18 ngày.

Tab sản phẩm