Bình giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ

Bình giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ

Mã sản phẩm: 

BN15

Bình nước có thể hiển thị nhiệt độ nước bên trong.

Tab sản phẩm