Bình giữ nhiệt hình đốt tre nắp inox

Bình giữ nhiệt hình đốt tre nắp inox

Mã sản phẩm: 

ECO01

Số lượng đặt tối thiểu: 100 chiếc.

Thời gian sản xuất: 115-18 ngày.

Tab sản phẩm