Bình giữ nhiệt vỏ tre nắp inox

Bình giữ nhiệt vỏ tre nắp inox

Mã sản phẩm: 

ECO02

Số lượng tối thiểu: 100 chiếc.

Thời gian sản xuất: 15-18 ngày.

Tab sản phẩm