Bình giữ nhiệt inox 316 kèm cốc uống

Bình giữ nhiệt inox 316 kèm cốc uống

Mã sản phẩm: 

BN23

- Số lượng tối thiểu: 100

- Thời gian sản xuất: 15-18 ngày.

Tab sản phẩm