Bình nước thủy tinh 2 lớp kèm nắp lọc trà (mẫu 2)

Bình nước thủy tinh 2 lớp kèm nắp lọc trà (mẫu 2)

Mã sản phẩm: 

BN26

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 bình

Thời gian sản xuất: 15-20 ngày.

Tab sản phẩm