Bình nước thủy tinh nắp tre kèm bộ lọc trà

Bình nước thủy tinh nắp tre kèm bộ lọc trà

Mã sản phẩm: 

BN24

- Thời gian sản xuất dự kiến: 18-20 ngày.

- Số lượng tối thiểu: 100 bình.

Tab sản phẩm