Cốc chiết trà hoa mai mạ vàng đính đá Swarovski

Cốc chiết trà hoa mai mạ vàng đính đá Swarovski

Mã sản phẩm: 

SHLF08

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100

Thời gian sản xuất và giao hàng: 7-8 ngày (không in logo), 20-22 ngày (có in logo).

 

Tab sản phẩm