Cốc Gấp Tiện Lợi

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

ZG7189

Cốc Thu Gọn một sản phẩm rất   linh hoạt trong đó cung cấp một số

tính năng tuyệt vời như hình tròn, đóng mở, nắp lưu trữ bao có in logo,

do đó tạo ra một nhận thức về thương hiệu giữa các khách hàng của bạn

mà sẽ cung cấp cho công ty của bạn tiếp xúc với một số thị trường tốt.

Số lượng tối thiểu: 500 sản phẩm