Cốc Gốm

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

QG5126

Một sản phẩm hiệu quả rất cao tên là Cốc Gốm có thể dễ dàng thường xuyên

được sử dụng bởi khách hàng của bạn theo những cách khác nhau, tính năng

của nó giống như bên trong và nhiều màu sắc, thiết kế hấp dẫn, thoải mái để

giữ, dễ dàng hấp dẫn, bảo vệ nhiệt, an toàn với mấy rửa chén, dễ xử lý, mà làm

cho tên công ty và thương hiệu, một cái tên cũng nổi tiếng giữa các khách hàng

và trên thị trường.

Số lượng tối thiểu: 500 sản phẩm