Khui bia hiện đại

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

WG3758

Khui bia – một sản phẩm năng động, được trang bị với kích thước

đáng kinh ngạc là 8,8 x 5 x 0 cm và cũng có một số tính năng tuyệt

vời như đẩy xuống hành động, mũ nam châm, cơ chế nội bộ mùa

xuân này sẽ giúp trong việc thúc đẩy thương hiệu của bạn thông qua

các sản phẩm với một loạt các tiện nghi mà sẽ tiết kiệm thời gian cho

khách hàng của bạn.

Số lượng tối thiểu: 500 sản phẩm