Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Hoa 5 cánh

Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Hoa 5 cánh

Mã sản phẩm: 

HM008

Số lượng tối thiểu: 100 bộ 

Thời gian sản xuất: 10-12 ngày.

 

Tab sản phẩm