Kỷ niệm chương kim loại KKL005

Kỷ niệm chương kim loại KKL005

Mã sản phẩm: 

KKL005

Phương thức in ấn: đúc hoặc ăn mòn đổ màu

Đóng gói theo tiêu chuẩn

Chất liệu: gỗ, đồng

Tab sản phẩm