Gang tay chống cắt

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

JG1734

Một sự ưu đãi cho khách hàng là một trong những sản phẩm

năng động tên là Gang tay dệt kim, chống cắt với các tính năng

đáng kinh ngạc như một cặp (2pc), cọ điểm hạt, cổ tay thun, chịu

nhiệt độ cao, mặc sức đề kháng, mềm mại, ngăn ngừa nóng,

ngăn chặn cắt. Có thể làm rung chuyển thị trường bằng cách thúc

đẩy thương hiệu của bạn thông qua sản phẩm này giữa các khách

hàng của bạn mà có thể được sử dụng như bảo vệ tay.

Số lượng tối thiểu: 350 sản phẩm