Sổ Ghi Chép

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

QG9576

Công ty Thương mại đầu tư và AAA Việt Nam cảm thấy vinh dự giới thiệu

Sổ ghi chép kèm bút thân thiện môi trường trong đó bao gồm một số

tính năng tuyệt vời như bút nhỏ thân thiện môi trường, 80 gram giấy viết

cho khách hàng của bạn có thể được sử dụng bởi chúng là văn bản ghi

chú và do đó tạo ra một nhận thức cho các khách hàng của bạn.

Số lượng tối thiểu: 1000 sản phẩm