Túi Đựng Đồ Tiện Dụng

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

DG2816

Túi đựng đồ – Một sự ưu đãi cho tất cả các khách hàng của bạn, có thể

làm cho việc sử dụng tối ưu của sản phẩm tự nhiên với các tính năng

linh hoạt của nó bao gồm dây đôi, dây rút đóng miệng, thân thiện môi

trường mà sẽ cung cấp cho công ty của bạn tiếp xúc với một số thị trường tốt.

Số lượng tối thiểu: 500 sản phẩm