USB Vỏ Gỗ

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

HG2165

USB Vỏ Gỗ một sản phẩm năng động được trang bị với kích thước

tuyệt vời của 60 x 18 x 10 mm và cũng có một số tính năng tuyệt vời

như USB 2.0, thân bằng gỗ, dung lượng 2GB sẽ giúp trong việc thúc

đẩy thương hiệu của bạn thông qua các sản phẩm với một loạt các

tiện nghi mà sẽ tiết kiệm thời gian cho khách hàng của bạn.

Số lượng tối thiểu: 50 sản phẩm