Ví Đựng Card Visit

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 

NG5793

Ví đựng card visit nhôm Wallet đã ban cho bạn một số cách tiện dụng

của tính năng đa dạng như thân ví bằng nhôm, thiết kế mỏng, khe cắm

card đa sẽ cung cấp tên thương hiệu của bạn tiếp xúc với thị trường và

sẽ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng của bạn bằng cách sử dụng

nó như là lưu trữ card.

Số lượng tối thiểu: 250 sản phẩm