Cốc uống nước vỏ tre kèm nắp đậy

Cốc uống nước vỏ tre kèm nắp đậy

Mã sản phẩm: 

ECO03

Số lượng tối thiểu: 100 sản phẩm

Thời gian sản xuất: 15-18 ngày.

Tab sản phẩm