Cốc sứ Hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un

Cốc sứ Hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un

Mã sản phẩm: 

HNTD01

Cốc sứ - Sản phẩm lưu niệm giới hạn chào mừng cuộc gặp gỡ lịch sử Mỹ-Triều lần 2 Hà Nội. Sản phẩm có bán lẻ.

Tab sản phẩm