Đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 tại Hà Nội

Đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 tại Hà Nội

Mã sản phẩm: 

HNTD02

Đồng xu kim loại  - Sản phẩm lưu niệm giới hạn chào mừng cuộc gặp gỡ lịch sử Mỹ-Triều lần 2 Hà Nội. Sản phẩm có bán lẻ.

Tab sản phẩm