Hộp cơm lúa mạch eco-friendly 2 tầng kèm đũa thìa dĩa

Hộp cơm lúa mạch eco-friendly 2 tầng kèm đũa thìa dĩa

Mã sản phẩm: 

BLM48

- Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 hộp

- Thời gian sản xuất: 12-15 ngày.

Tab sản phẩm