Ô dù quà tặng cầm tay - sản xuất ô dù quà tặng doanh nghiệp

Ô dù quà tặng cầm tay - sản xuất ô dù quà tặng doanh nghiệp

Mã sản phẩm: 

OD018

Sản xuất ô dù quà tặng in logo công ty - tăng nhận diện thương hiệu.

Số lượng tối thiểu: 100 sản phẩm.

Thời gian sản xuất: 15-20 ngày.

Tab sản phẩm