DÀNH CHO MANAGER VÀ HR

06/09/2018

Vốn đầu tư từ các cổ đông là dòng vốn có ưu điểm là doanh nghiệp được sử dụng khá linh hoạt, không phải đáp ứng những điều kiện cho vay hết sức chặt chẽ cùng chi phí trả lãi lớn từ phía các tổ chức tín dụng. Làm sao để doanh nghiệp thu hút nhiều nguồn vốn này?

22/08/2018

Có giải pháp nào hạn chế tổi thiểu vấn đề công nhân bỏ việc tại các khu công nghiệp? Có phải biện pháp duy nhất là tăng lương cho họ? Bên cạnh tiền lương, thưởng bạn nên chú trọng đến những điều gì để người lao động yên tâm làm việc?

22/08/2018

Tuyển dụng luôn là một quá trình khiến công ty hao tốn rất nhiều thời gian, chi phí, công sức đào tạo… Do vậy, để hạn chế tối thiểu nhất vấn đề nhân viên xin nghỉ việc, thì các sếp luôn cần ghi nhớ 3 điều quan trọng này.

16/08/2018

Chủ đề đẩy nhanh hàng tồn kho dư thừa so với mức tối ưu luôn chiếm sự quan tâm không nhỏ của các chủ doanh nghiệp, quản lý kinh doanh các công ty…

16/08/2018

Hãy thử những định hướng 3A dành cho bạn dưới đây – là những chiến lược kinh doanh được áp dụng phổ biến và chứng minh được hiệu quả rõ nét nhất hiện nay.